Sök projektstöd från Energimyndigheten inom HS och NT

Energimyndigheten utlyser 125 miljoner kronor för att stödja projekt inom humaniora och samhällsvetenskap, respektive naturvetenskap och teknikvetenskap. Även tvärvetenskapliga projektansökningar välkomnas.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny utlysning om hållbart energisystem - för både HS och NT

Energimyndigheten utlyser 125 miljoner kronor för att stödja projekt inom humaniora och samhällsvetenskap (HS), respektive naturvetenskap och teknikvetenskap (NT). Även tvärvetenskapliga projektansökningar välkomnas. Utlysningen genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. 

Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet och på sikt ha potential att bidra med ny kunskap, ökad förståelse eller nya lösningar för att möta avgörande utmaningar rörande framtida energisystem.

Om utlysningen

Utlysningen är uppdelad i två kategorier:

 • Kategori A – Humaniora och samhällsvetenskap (HS)
  Utlysningen stödjer forskningsprojekt som har potential att bidra med ny kunskap och en ökad förståelse för problem, möjligheter och utmaningar kopplade till energiområdet. Projekten ska utgå från samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, frågeställningar och metoder.

  Projektansökningar inom HS-området som söker till kategori A granskas av experter hemmahörande inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska akademiska discipliner.

 •  Kategori B – Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT)
  Utlysningen stödjer energirelaterade grundforskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

  Projektansökningar inom NT-området som söker till kategori B granskas av experter inom natur- och teknikvetenskapliga discipliner.

  Projekt som syftar till direkt kommersiell tillämpning eller användning stöds inte inom utlysningen.


Även tvärvetenskapliga projekt med inslag av både HS och NT välkomnas. 

Sista dag för ansökan: 2020-02-26


Mer information 

Utlysningen inom Kategori A - HS
Utlysningen inom Kategori B - NT