Sök forskningsfinansiering inom programmet Människa – Energisystem – Samhälle

Energimyndigheten utlyser 70 miljoner SEK för forskningsidéer som berör samspelen mellan energisystemen, samhället och de aktörer som agerar i det.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utlysning från Energimyndigheten

Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM) som omfattar forskningsinsatser som riktar sig till problem- och utmaningsorienterad forskning om energisystemens inbördes relationer och deras samspel med omgivande samhälle och dess aktörer.

Utlysningen stänger den 3 december.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till programmets mål är välkomna att söka, det handlar dock främst om samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga miljöer vid:

  • universitet
  • högskolor
  • forskningsinstitut

Informationstillfällen

Energimyndigheten planerar genomföra två, webbsända informationsmöten på sin webbplats – den 1 oktober samt den 6 november.

Fokus för dessa informationsmöten är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till medarbetare på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.  

 

Mer information om utlysningen och anmälan till webbsänt informationsmöte

Call information in English, Swedish Energy Agency