Seminarium om AI och etik

Den tekniska utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI) och robotik går framåt i rasande fart och erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart?
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ansvarsfull teknisk utveckling - AI, robotik och etik

Den 8 mars arrangerade Vetenskapsrådet (VR) ett seminarium om utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI) och de etiska och juridiska aspekterna av detta. Vid seminariet deltog forskare, VR:s expertgrupp för etik, representanter från EU-kommissionen, ärkebiskopen, näringslivet m fl.

Se inspelningen av hela seminariet.