Seminarium: Forskare möter praktiker - Om sanningar på internet

Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier bjuder in till seminarieserien Offentliga samtal där forskare presenterar forskningsresultat inom ett aktuellt ämne och möter praktiker i samtal inför publik. Detta seminarium handlar om nätkriget på webben och olika berättelser om verkligheten.

Seminarium med forskare och journalister - om sanningar på internet och kampen om verkligheten

Det pågår ett krig på webben mellan olika berättelser om verkligheten. Detta krig utkämpas av nätsoldater med tydliga politiska agendor. Men vilka politiska idéer är det som står i centrum för detta krig?

Vilka är bäst rustade att föra nätkriget? Vad innebär nätkriget för den etablerade journalistiken och dess kanaler?

Måste journalistiken förändras i det nya medielandskapet, eller är det tvärtom viktigare än någonsin att slå vakt om traditionella journalistiska dygder? Hur påverkas i det långa loppet demokratin och det offentliga samtalet?

Lyssna på forskare och praktiker i ett samtal om journalistik och nätaktivism.

 • När politiker byter sida: parasiterande ”nyheter” och journalistikens kris
  Stora förändringar i medielandskapet har lett till att gränserna mellan nyhetsinnehåll och politisk kommunikation i journalistiska format har börjat luckrats upp. Vad som anses vara nyheter är inte lika enkelt att avgöra som tidigare. En ny studie uppmärksammar vad som händer när svenska politiker byter sida och blir "nyhetsproducenter".

  Mattias Ekman, docent, medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

 • Alarmerte borgere? Mediebruk, mistillit og alternative medier
  Men mistilliten til de etablerte nyhetsmediene er sterk hos de borgerne som er mest kritiske til innvandrings- og integreringspolitikk. Hva består denne mistilliten i og hvordan preger den deres mediebruk, deltakelse i offentlig debatt og offentlige tilknytning?
  Obs! Presentationenen hålls på norska.

  Tine Ustad Figenschou, professor i medievetenskap vid Oslo Metropolitan University


Panel

 • Jonathan Lundberg, journalist och författare till Sverigevänner – ett reportage om det svenska nätkriget.
 • Lisa Bjurwald är författare, debattör, journalist och författare till Skrivbordskrigarna. Hur extrema krafter utnyttjar Internet (2013).
 • Sebastian Bay, forskare FOI, tidigare projektledare och analytiker på MSB. Har bland annat arbetat med att stödja skyddet av valet 2018.

Moderator

Folke Tersman

Anmäl dig till seminariet

Se tidigare Offentliga samtal på YouTubeOm Offentliga samtal

Syftet med seminarieserien är både att lyfta fram forskningsresultat i ett vidare sammanhang och att uppmuntra till samtal mellan forskare och andra som berörs av resultaten.

Två forskare presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne och möter sedan praktiker i ett samtal inför publik. Exempel på praktiker är politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet och därför kan tillföra andra perspektiv.

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet har utvecklat formatet tillsammans med Institutet för framtidsstudier. Det första seminariet hölls 2016.