Regeringens vårändringsbudget för 2019

Den 10 april presenterade regeringen sin vårändringsbudget för 2019, vilken bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad innebär regeringens proposition, i korthet?

  • Vetenskapsrådets anslag minskar med 84 miljoner kronor.
    En del av dessa medel överförs istället till rymdforsking och rymdverksamhet samt till Etikprövningsmyndigheten. Större delen – ca 70 miljoner kronor – ska dock bidra till finansieringen av de ökade anslagen i vårändringsbudgeten.

  • Formas anslag minskar med 100 miljoner kronor

  • Vinnovas anslag minskar med 60 miljoner kronor

  • Universitetskanslerämbetets anslag ökar med 5 miljoner kronor (p g a utökat uppdrag kring kvalitetssäkring av forskning)

  • Universitets- och högskolerådets anslag minskar med 5 miljoner kronor

Regeringens anslag till Högskolan Dalarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås ökas med 253 000 kronor. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå föreslås ökas med 3 189 000 kronor. 

Läs mer:

Vårändringsbudget för 2019

Universitetsläraren: 84 miljoner mindre till Vetenskapsrådet - försvinner delvis från forskningen