Publicerat inom Artificiell Intelligens (AI)

EU-kommissionen har tidigare meddelat att EU vill bli världsledande inom ”Trustworthy AI” (pålitlig AI). Två rapporter har nu publicerats inom området.

Publicerat inom området Artificiell Intelligens