Öppen tillgång i Horisont 2020

I Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014–2020, är fri tillgång till vetenskapliga publikationer en allmän princip.