Öppen tillgång i Horisont 2020

I Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014–2020, är fri tillgång till vetenskapliga publikationer en allmän princip.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

EU-kommissionen har också möjliggjort tillgång till och återanvändning av forskningsdata, genererad av Horisont 2020-projekt, genom ett pilotprojekt för öppen tillgång till forskningsdata (Open Research Data Pilot).

Mer information:   

Riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata inom Horisont 2020 (pdf) (mars 2017)

Riktlinjer för hantering av forskningsdata inom Horisont 2020 (pdf) (juli 2016)