Nytt avtal med Springer Nature

Lärosäten och forskningsfinansiärer bör dela på kostnaden för vetenskaplig publicering. Det är en av Kungliga bibliotekets (KB) rekommendationer för arbetet mot ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. I ett nytt pilotavtal blir detta verklighet.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad är nytt?

I ett nytt avtal mellan Bibsamkonsortiet och Springer Nature finansierar Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova 50 procent av kostnaden för publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet innebär att Springer Nature får en förskottsbetalning för artiklar som kommer att publiceras i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter. Därmed kan forskare knutna till Bibsamkonsortiets deltagande organisationer publicera sig i 576 av Springer Natures tidskrifter – bland annat Nature Communications och Scientific Reports, där antalet artiklar av svenska forskare har ökat stort den senaste tiden.

Att Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova nu står för halva kostnaden ligger i linje med KB:s rekommendationer för öppen tillgång. I utredningen Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem (2019) rekommenderar KB att finansiärer och lärosäten delar på det ekonomiska ansvaret.

Bibsamkonsortiet kommer att fortsätta arbeta med finansiärerna och förlagen för att hitta lösningar för nya publiceringsavtal. Finansieringen för publicering bör inte belasta den enskilde forskaren.

Ett av KB:s uppdrag är att redovisa lärosätenas totala utgifter för vetenskaplig publicering. Utan avtal betalar forskarna själva avgiften i samband med publicering, med bidrag från finansiärer och lärosäten, eller med egna medel. Det gör det svårt att överblicka kostnaden och var pengarna kommer från.

Nu får Bibsamkonsortiet och finansiärerna bättre överblick av hur mycket som publiceras, vad det kostar och var pengarna kommer ifrån.

Utöver de fyra forskningsfinansiärerna har 31 av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer valt att gå med i avtalet som löper juli 2019 – december 2021.

 

Mer information

 

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar licensavtal för elektroniska informationsresurser till svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. Detta kallas Bibsamkonsortiet och består av 85 organisationer, som deltar i minst ett av 68 avtal. År 2018 var omsättningen 322 miljoner kronor. På KB:s webbplats finns mer information om Bibsamkonsortiet.

 

Fyra sätt att publicera med öppen tillgång

Publicera i en tidskrift med öppen tillgång – det finns över 4 000 tidskrifter i världen som publicerar med öppen tillgång. Alla använder sig av sakkunniga som bedömer kvaliteten i artiklarna, så kallad peer-review. Se en lista i Directory of open access journals (DOAJ)

Publicera i en hybridtidskrift – en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder författare att publicera med öppen tillgång mot en avgift.

Parallellpublicera i ett fritt tillgängligt arkiv – i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln publiceras, eller senast sex respektive tolv månader senare (se ovan), ska du spara en kopia av din artikel i ett öppet arkiv. Det är den granskade och slutliga versionen av artikeln som ska läggas i arkivet, inte pre-print versionen.

Publicera på en webbplats vid ditt lärosäte – du lägger upp och tillgängliggör artikeln på webbplatsen, till exempel som pdf. Detta är dock inget vi rekommenderar eftersom länkar till webbplatser ofta bryts och publikationen därmed kan blir svår att hitta. Om du väljer detta alternativ, lägg då även en kopia i det digitala arkivet som öppnas när embargotiden har löpt ut.

 

Undantag för monografier och böcker

Än så länge gäller kravet på öppen tillgång enbart vetenskapliga publiceringar i tidskrifter och konferensrapporter. Monografier och bokkapitel måste inte publiceras med öppen tillgång. Vetenskapsrådet planerar dock att utvidga kraven även till dessa publikationsformer. För att få hjälp med vetenskaplig granskning och med publicering av vetenskapliga böcker med öppen tillgång kan forskare och förlag till exempel vända sig till Kriterium.