Nytt ärendehanteringssystem för etikprövning

Etikprövningsmyndigheten lägger ner ansökningsförfarandet för etikprövning via Prisma-systemet
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

I januari 2019 ersatte Etikprövningsmyndigheten (EPM) de tidigare regionala etikprövningsnämnderna. I samband med detta infördes ett digitaliserat arbetssätt i ärendehanteringssystemet Prisma.

EPM har nu beslutat att lägga ner ansökningsförfarandet för etikprövning via Prisma, då systemet inte fungerat utifrån de kvalitetskriterier myndigheten har. Sista ansökningsdag via Prisma är den 27 september. 

Ett nytt system upphandlas nu istället och ambitionen är att det nya ska finnas på plats under 2020. Tills dess kommer myndigheten använda en övergångslösning för att hantera etikprövningar. Systemförändringarna sammanfaller tyvärr med en pågående omorganisation i de regionala nämnderna, vilket kan innebära längre handläggningstider (uppåt 60 kalenderdagar). EPM räknar med att handläggningstiderna är återställda igen vid årsskiftet. 

Viktiga datum

  • 16 september: Information om det nya förfarandet för etikprövning publiceras på Etikprövningsmyndighetens webbplats.
  • 27 september: Sista dag för att lämna in ansökan i Prisma.
  • 7 oktober: Första dagen att lämna in en ansökan i det nya förfarandet.

Mer information finns här:

Etikprövningsmyndigheten