Nyheter i Vetenskapsrådets utlysningar 2021

Vetenskapsrådet planerar just nu 35 utlysningar under 2021.
Några av dem är nya, medan många är återkommande. Vissa förändringar har även gjorts i några av de återkommande utlysningarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om Vetenskapsrådets utlysningar under 2021

Många av Vetenskapsrådets kommande utlysningar är återkommande, exempelvis Internationell postdok, men där har det gjorts några förändringar i år. Några utlysningar görs för första gången, till exempel utlysningen om Tvärsektoriella forskarskolor inom utvecklingsforskning och utlysningen av bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur.

Se lista över utlysningar där förändringar har gjorts, utlysningar som görs för första gången, eller de som inte utlyses varje år.

Datum för kommande utlysningar

 

Observera!

  • Fullständiga anvisningar och utlysningstexter kommer att publiceras när respektive utlysning öppnar.
  • Ytterligare utlysningar kan också tillkomma, exempelvis genom regeringsuppdrag.


Ta gärna del av några ansökningstips redan nu - det är mycket du kan göra i förväg!
Se Aktuellt i forskningsstödet (2020-11-20)

 

Några exempel på kommande utlysningar

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap (ny utlysning)

Detta karriärstöd riktar sig till dig som avlagt doktorsexamen för mellan två och sju år sedan. Bidraget syftar till att ge yngre forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare i Sverige. Bidragstiden är fyra år.

Vetenskapsrådet utlyser sedan några år tillbaka Etableringsbidrag även inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

 

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (utlyses vart tredje år)

Detta långsiktiga stöd riktar sig i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare som har olika vetenskapliga bakgrunder. Bidraget ska möjliggöra tvärvetenskaplig forskning som leder till nydanande kunskap.

Bidraget utlyses vart tredje år.

 

Internationell Postdok: (Innehåller förändringar)

Nästa års utlysningar av internationell postdok innehåller några förändringar som syftar till att öka flexibiliten i bidraget och underlätta för dig som söker:

  • Även du som inte tagit din doktorsexamen kan söka bidraget. Däremot ska du ha avlagt doktorsexamen innan bidragsvillkoren signeras och bidragsperioden börja
  • De tidigare två schablonposterna (lönekostnader och forskningsomkostnader) slås samman till en och höjs från 1 050 000 kr/år till 1 150 000 kr/år.
  • Det införs en fast medföljandeschablon om 50 000 kr/år för medföljande familjemedlemmar. Medföljandeschablonen gäller oavsett antal medföljande.
     

Inom medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap utlyses bidraget två gånger per år. Inom konstnärlig forskning och utvecklingsforskning utlyses bidraget en gång per år.

 

Senast granskad:
Senast granskad: