Nya riktlinjer från EU gällande öppen vetenskap

EU-kommissionen antog under 2018 nya riktlinjer gällande öppen vetenskap. I rekommendationen preciseras vad EU:s medlemsstater måste göra de närmaste åren för att öka tillgången på öppna publikationer och forskningsdata.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsfinansiärernas och lärosätenas stora ansvar för att öppen vetenskap ska bli verklighet inom en snar framtid betonas. Med utgångspunkt i EU-kommissionens rekommendationer har Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet fått regeringsuppdrag kring samordning av arbetet med öppen tillgång till forskningsresultat – publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata.

Mer information

Svensk Nationell Datatjänst

Om EU:s nya riktlinjer

Vetenskapsrådet

Förslag till nationella riktlinjer (2015)

Uppdrag kring samordning av öppen tillgång till forskningsdata (2018)

Kungliga biblioteket

Uppdrag kring samordning av öppen tillgång till publikationer (2017)