Nya riktlinjer från EU gällande öppen vetenskap

EU-kommissionen antog under 2018 nya riktlinjer gällande öppen vetenskap. I rekommendationen preciseras vad EU:s medlemsstater måste göra de närmaste åren för att öka tillgången på öppna publikationer och forskningsdata.

Forskningsfinansiärernas och lärosätenas stora ansvar för att öppen vetenskap ska bli verklighet inom en snar framtid betonas. Med utgångspunkt i EU-kommissionens rekommendationer har Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet fått regeringsuppdrag kring samordning av arbetet med öppen tillgång till forskningsresultat – publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata.

Mer information

Svensk Nationell Datatjänst

Om EU:s nya riktlinjer

Vetenskapsrådet

Förslag till nationella riktlinjer (2015)

Uppdrag kring samordning av öppen tillgång till forskningsdata (2018)

Kungliga biblioteket

Uppdrag kring samordning av öppen tillgång till publikationer (2017)