Nordisk konferens om öppen vetenskap i Stockholm

I mitten av november organiserade Vetenskapsrådet, i samarbete med NordForsk och Kungliga biblioteket, den första nordiska konferensen om öppen vetenskap i Stockholm.

Hur långt har de nordiska länderna kommit när det gäller arbetet med öppen vetenskap? Vilka incitament behöver forskare för att publicera sina forskningsresultat (det vill säga publikationer och forskningsdata) med öppen tillgång? Hur kan olika delar av samhället involveras i forskningen?

Mer information:

Kungliga biblioteket