Mobilisering av forskning – för ett klimatneutralt Europa 2050

EU-Kommissionen publicerar nu löpande de sista utlysningarna inom ramprogrammet Horisont 2020. Möjlighet ges bl a till finansiering inom initiativet Den europeiska gröna given. Interdisciplinaritet är en viktig del av insatserna som kommer att finansieras.

Initiativet - Den europeiska gröna given

Den europeiska gröna given handlar om att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050, främja ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och säkerställa en rättvis omställning för alla.

Exempel på sektorer som omfattas är energi, byggnader, transport, jordbruk, stålindustri,  informations- och kommunikationsteknologi.

Utlysningar och kommande event

Utlysningar, inom ramen för den europeiska gröna given publiceras under paraplybegreppet Green Deal. Finansierade projekt förväntas ge påtagliga resultat inom en relativt kort tidsram. För att kunna skapa nytta och synlighet för medborgarna fokuseras konkreta resultat, baserat på de huvudsakliga prioriteringarna inom den europeiska gröna given.

Interdisciplinaritet är en viktig del av insatserna som kommer att finansieras och möjligheter till nätverkande och konsortiebyggande kommer att erbjudas kring de utlysningar som har särskilt hög relevans för samhällsvetenskap och humaniora. 

Några av kommande event:

 

 • 9:e och 15:e oktober 2020: Information och konsortiebyggande i den gröna given

  Det brittiska NCP-nätverket och UK Knowledge Transfer Network anordnar en serie möten med information om Green Deal-utlysningen och möjlighet till konsortiebyggande. De olika mötena riktar in sig på olika områden inom utlysningen och kommande möten har följande fokus:

9 oktober 2020: Områden 2, 3 och 4
Ren, prisvärd och säker energi, Industri för en ren och cirkulär ekonomi samt Energi- och resurseffektiva byggnader

15 oktober 2020: Områden 1, 8 och 10
Ökande klimatambition: sektorövergripande utmaningar, Nollföroreningar, giftfri miljö samt Stärka medborgarna för övergången till ett klimatneutralt, hållbart Europa

Vid mötena finns möjlighet att lyfta idéer och boka in enskilda möten med andra deltagare.
Läs mer och registrera dig här

 

 • 13 oktober 2020: Virtuellt nätverksmöte inom den gröna given

  Enterprise Europe Network (EEN) bjuder in till ett virtuellt nätverksmöte angående den gröna given tillsammans med Enterprise Ireland, Invest NI och Northern Ireland National Contract Points. Mötet är ett heldagsevent med informations- och nätverksdel.

  Läs mer om programmet, samt registrera dig och se vilka som är registrerade på mötets webbsida. 
  Vänligen observera att det enbart är möjligt att delta om du har möjlighet att delta under hela dagen.

 

 • 21 oktober 2020: Ren energi och ekosystem i den gröna given

  Israels energidepartement (Israeli Ministry of Energy) och Israel-Europe R&D Directorate (ISERD) bjuder in alla olika typer av forskningsaktörer till en virtuell workshop och nätverksmöjlighet inom energiområdet. Huvudsakligt fokus inom den gröna given är följande områden inom utlysningen:

-      Område 2: Ren, prisvärd och säker energi

-      Område 3: Industri för en ren och cirkulär ekonomi

-      Område 4: Energi- och resurseffektiva byggnader

-      Område 5: Hållbar och smart mobilitet

Läs mer om programmet och registrera dig på mötets webbsida.
Mötet äger rum via Zoom den 21 oktober, klockan 11.00 – 12.30. Registreringen är öppen till 21 oktober.

 

 • 27 oktober 2020: Samhällsvetenskap och humaniora i den gröna given

  Interdisciplinaritet är en viktig del av insatserna som kommer att finansieras under den gröna given och uppmuntras i hela programmet. För att utöka möjligheterna till interdisciplinära samarbeten bjuder NCPs CaRE och Net4Society in till ett virtuellt nätverksmöte kring de utlysningar inom den gröna given som har särskilt hög relevans för samhällsvetenskap och humaniora.

Det finns även möjlighet att förboka enskilda möten med andra registrerade deltagare, samt att presentera en projektidé i en flash-presentation.

Läs mer om programmet, samt registrera dig och se vilka som är registrerade på mötets webbsida.
Registreringen är öppen till den 23 oktober 2020. Det finns en preliminär gräns på 250 deltagare.

 

Mer information

Snabbinfo om utlysningsområden mm - Factsheet: Horizon 2020 European Green Deal call

Läs mer om bakgrunden till den europeiska gröna given på EU-kommissionens hemsida (på engelska)

Läs mer om Green Deal-utlysningen på EU-kommissionens hemsida (på engelska)

Läs mer om Green Deal-utlysningen på NCPs CaRE: s hemsida (på engelska)

Läs utlysningstexter och ansök via EU-kommissionens ansökningsverktyg ”Funding and Tenders portal” (på engelska)