LIBER 2019 - Om Open Access

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 

LIBER 2019 - Research Libraries for Society

Den 26-28 juni hölls den årliga LIBER-konferensen på Trinity College i Dublin.
Keynote Speaker var Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. Hennes tal handlade bl a om utmaningarna med övergången till ett öppet vetenskapssystem - och svenska aktörers ansvar och arbete med detta, med fokus på den del som handlar om öppen tillgång (Open Access). Astrid menar att det behövs mer dialog och gemensam problemlösning - även mellan lärosätesledningar och med forskningsfinansiärer för att hantera och finansiera pågående strukturomvandlingar.

 

Astrid Söderbergh Widding:

“While it is easy to agree about the general vision of Open Science, the task to actually make the transition happen is not all that easy. Politicians, publishers, research financers, libraries, university managements – and last but not least the researchers themselves – all want, and need, to have their say. The divergent opinions on Plan S is but one example of the complexity of these questions. This paper attempts to outline some corner stones in a basic strategy for making the transition to Open Science possible, while also taking into consideration the stumbling stones that may threaten the process, from the perspective of university leadership.”

 

Länk till talet, på YouTube:

LIBER 2019 - Keynote by Astrid Söderbergh Widding, President of Stockholm University