Kriterier och vägledning för implementering av FAIR forskningsdata

Vetenskapsrådet har publicerat kriterier och vägledning för planering och utförande av forskning och datahantering i enlighet med FAIR-principerna.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rapport från Vetenskapsrådet

Nu har Vetenskapsrådet, inom ramen för ett regeringsuppdrag, publicerat en rapport som innehåller kriterier och vägledning för implementering av FAIR-principerna.

FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska vara:

  • sökbara (Findable)
  • tillgängliga (Accessible)
  • interoperabla (Interoperable)
  • återanvändningsbara (Reusable).

 

Rapporten innehåller även reflektioner och rekommendationer kring hur kriterierna och vägledningen kan användas.

Notera även att Vetenskapsrådet från och med 2019 kräver att den som beviljas bidragsmedel ska upprätta en datahanteringsplan för projektet.