Jämställdhet i högskolan - är vi på rätt väg?

Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning? Karriärutveckling? Hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer? Detta är några av de frågor som behandlas i en ny rapport från Vetenskapsrådet och vars resultat presenteras den 16 september.

 

Seminarium om jämställdhet i högskolan

  • Datum/tid: 16 september, kl 08.30–09.30
  • Arrangör: Vetenskapsrådet
  • Plats: Digitalt, länk till seminariet kommer att publiceras här.

Innehåll

Ungefär lika många kvinnor som män når idag professorsnivå – det gäller inom de flesta vetenskapsområden utom naturvetenskap och teknik. Trots detta är det oklart om vi kommer att nå jämställdhetsmålet, att varannan ny professor ska vara en kvinna senast år 2030. Det framgår av en färsk rapport från Vetenskapsrådet om kvinnor och mäns förutsättningar att bedriva forskning i högskolan.

Läs rapporten "Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning"


Välkommen att ta del av ett samtal om jämställdhet – för en klokare värld.

Medverkande

  • Lisbeth Söderqvist, analytiker, Vetenskapsrådet
  • Stina Gerdes Barriere, analytiker, Vetenskapsrådet
  • Louise von Essen, leg. psykolog och professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Carlota Canalias Gomez, professor i tillämpad fysik, KTH

Moderator är Anders Bjers, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet

Senast granskad:
Senast granskad: