Internationell utlysning: Sociokulturell dynamik i en digital tidsålder

I mars öppnar en utlysning från CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) för internationella forskningsprojekt om samspelet mellan digitalisering och socio-kulturella processer.

Utlysning om digitalisering och sociokulturella processer

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) är ett nätverk bestående av 27 forskningsfinansiärer från 24 länder. Nätverkssammarbetet bygger på gjorda erfarenheter från programmen HERA och NORFACE och utlyser nu gemensamma medel på 36 miljoner EUR, varav 10 miljoner EUR utgörs av samfinansiering från Europeiska kommissionen. Det svenska forskningsrådet Forte finansierar svenska deltagare inom utlysningen. 

Information om utlysningen

  • Öppnar för ansökningar: 9 Mars 2021
  • Projektgrupp: Sammansatt av minst fyra partners, berättigade att få finansiering från CHANSE-finansiärer från fyra eller fler länder som deltar i utlysningen
  • Projektlängd: 24–36 månader
  • Rekommenderat finansieringstak: 1 500 000 EUR per projekt
  • Deltagande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Island, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

Länk till utlysningen på CHANSE:s webbplats

Kontaktpersoner hos Forte

Thomas Jacobsson, Programansvarig Arbetslivsforskning, Tel: 08-775 40 92, E-post: thomas.jacobsson@forte.se
Tove Hammarberg, Strateg Internationellt samarbete, Tel: 08-775 40 87, E-post: tove.hammarberg@forte.se