Informationsmöte om COST Review Panels

Save the date - Informationsmöte om COST Review Panels, 14 september

Vinnova bjuder in till informationsmöte om COST

Vill du veta mer om COST-samarbeten? Skulle du vilja delta som expert i ett sk COST Review Panel? Det finns många fördelar med detta. Det är ett bra sätt att träffa andra forskare och experter från hela Europa, ta del av de senaste ansökningarna inom ett specifikt fält - och få erfarenhet av utvärderingsprocessen inom EU-finansierad forskning och innovation. 

Den 14 september kl 12:15-13:00 anordnas ett digitalt möte om COST, European Cooperation in Science and Technology. Mötet kommer att hållas på engelska och registreringen öppnar i slutet av augusti. Mer information finns på Vinnovas webbplats: Information meeting about COST Review Panels

Se även tidigare information under Aktuellt i forskninggstödet från den 7 juni: Vill du delta i ett internationellt forskarnätverk, finansierat av EU:s ramprogram?

 

Senast granskad:
Senast granskad: