Horisont Europa - Informationsmöte Hållbara samhällen, städer och bebyggelse

Är du nyfiken på möjligheterna att samarbeta på europeisk nivå inom Horisont Europa och arbetar med hållbara samhällen, städer och bebyggelse? Anmäl dig då till detta digitala informationsmöte, onsdagen den 12 maj.

Informationsmöte om Horisont Europa
– fördjupning inom området hållbara samhällen, städer och bebyggelse (Kluster 5)

När? Onsdagen den 12 maj (Obs! inbjudan med kort varsel!)

Var/hur? Vinnova anordnar mötet via Microsoft Teams

Förkunskaper:
Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka till utlysningar inom Destination 2 (Cross-sectoral solutions for the climate transition) och Destination 4 (Efficient, sustainable and inclusive energy use) och som vill få ökad förståelse för innehållet, övergripande villkor och vad projekt förväntas bidra till.

Du som deltar i detta möte bör ha deltagit i något av de två tidigare informationsmötena om Horisont Europa, Kluster 5 (som hölls 15 respektive 23 april). Om du inte deltog bör du ha motsvarande grundläggande kännedom om ramprogrammet, Kluster 5 och bakomliggande policys som gavs vid dessa tillfällen.

Se presentationen från informationsmötet den 15 april på Vinnovas hemsida.

Dagordning den 12 maj

  • Kort introduktion till Horisont Europa och Kluster 5, Klimat, Energi och Mobilitet
  • Villkor och förväntningar för området hållbara samhällen och städer inom Destination 2 Cross-sectoral solutions for the climate transition
  • Villkor och förväntningar för bebyggelseområdet inom Destination 4 Efficient, sustainable and inclusive energy use
  • Övergripande per område (topic) och dess fokus
  • Frågestund
     

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska.
Det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Anmäl dig till informationsmötet den 12 maj 

 

Länkar

Läs mer om Horisont Europa på Vinnovas hemsida
Läs mer om Horisont Europa på EU-kommissionens hemsida (på engelska)

Senast granskad:
Senast granskad: