Finansiärer bjuder in till hearing om Plan S

Vetenskapsrådet, Formas och Forte genomför den 22 januari en gemensam hearing, mot bakgrund av implementeringen av Plan S. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bakgrund

De flesta forskningsfinansiärer kräver idag att den forskning de finansierar publiceras med öppen tillgång. Åtkomsten till forskningsresultat begränsas dock av att många av de förlag som publicerar vetenskapliga artiklar tar ut stora avgifter för möjligheten att läsa dem. Detta hindrar statligt finansierad forskning från att komma till nytta i samhället.

Ett internationellt konsortium (cOAlition S) inom Science Europe presenterade i september 2018 initiativet Plan S. Syftet med Plan S är att skynda på övergången till en omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierad forskning (öppen tillgång till forskningsresultat), med start den 1 januari 2020. Planen innehåller 10 principer för vetenskaplig publicering och utesluter bland annat prenumerationsbaserade tidskrifter.

I november 2018 publicerades en vägledning om implementering av Plan S.

Svenskt deltagande

Från svensk sida deltar Formas, Forte och Riksbankens Jubiléumsfond i cOAlition S och arbetet med Plan S. Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång, men har valt att stå utanför Plan S, eftersom man anser att tidsplanen i Plan S kan vara alltför snäv och också vill avvakta rapporteringen av Kungliga bibliotekets uppdrag kring tydliggörande av genomförandet av öppen tillgång, vilken sker under första kvartalet 2019.   

Hearing den 22 januari

Mot bakgrund av implementeringen av Plan S genomför Vetenskapsrådet, Formas och Forte nu en gemensam hearing. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.

Professor Marie Elf kommer att delta vid hearingen, för Högskolan Dalarnas räkning.