HDa nu medlem i Vetenskap & Allmänhet

Nu är Högskolan Dalarna medlem i Vetenskap & Allmänhet - en nationell kunskapsnod som främjar dialog och öppenhet mellan vetenskapssamhälle och omvärld!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhet är en nationell, ideell förening som genomför studier och undersökningar, publicerar rapporter, anordnar seminarier och aktiviteter, utvecklar nya format för dialog och forskningskommunikation, samlar in och sprider egna och andras kunskaper och erfarenheter och driver påverkansarbete både nationellt och internationellt. Föreningen är också involverad i flera EU-projekt inom Horisont 2020. 

Några exempel på aktiviteter, projekt, studier etc:

  • Undersökningar om attityder till forskning och forskare (t ex VA-barometern), relationerna mellan vetenskap, media och allmänhet etc.
  • Studier av forskares syn på kommunikation, öppen vetenskap och samverkan. (Enkätundersökning genomförs under våren 2019.)
  • Samordning av den europeiska vetenskapsfestivalen ForskarFredag (Researchers’ Night) och tävlingen Forskar Grand Prix.
  • Projekt kring medborgarforskning.
  • Den årliga konferensen VA-dagen.

Mer information om aktiviteter

Varför medlemskap?

Högskolan Dalarnas medarbetare är redan sedan tidigare engagerade i aktiviteter och studier som genomförs av Vetenskap & Allmänhet. Nu kan samarbetet utvecklas vidare, i samverkan med övriga medlemmar - universitet och högskolor, forskningsfinansiärer, branschorganisationer, företag, myndigheter och studieförbund - och inom ramen för utvecklingen inom öppen vetenskap.

Läs en HDa-medarbetares gästkrönika på Vetenskap & Allmänhets webbplats.  

Länkar:

Vetenskap & Allmänhets webbplats

Medlemmar

Styrelse

Prenumerera på Nyhetsbrev

 

Kontaktperson vid Högskolan Dalarna:

Monika Matevska Stier

 

Senast granskad:
Senast granskad: