Forskningsbarometern 2019

Vetenskapsrådet publicerar Forskningsbarometern vartannat år.
Detta är den tredje publikationen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 

Vetenskapsrådets Forskningsbarometer 2019

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige.

Rapporten består av tre kapitel:

  • Forskningens finansiering
  • Forskningens personal
  • Vetenskaplig publicering

 

Länk till publikationen:

Forskningsbarometern 2019