Forskarfredag 2019

ForskarFredag är en vetenskapsfestival och en mötesplats för forskare och allmänhet, Evenemanget anordnas över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september varje år.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskarfredag 2019

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet kring vetenskap, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare. Här ges exempel på forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner. Syftet är att stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation. 

Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. 

Sedan 2007 koordinerar Vetenskap & Allmänhet ForskarFredag, i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova.

ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night.

Högskolan Dalarna deltar

Lokala evenemang anordnas av lärosäten, science centers, kommuner, regionförbund, science parks, muséer, arkiv och forskningscentrum.

ForskarFredag genomförs i år på bl a 2047 Science Center och arrangeras tillsammans med Högskolan Dalarna.

Program