Förlängda ansökningsperioder

På grund av rådande pandemisituation med Covid-19 har flera forskningsfinansiärer beslutat förlänga ansökningsperioden för vissa utlysningar.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 

Finansiärer förlänger ansökningsperioder

Vetenskapsrådet

Ny deadline för 10 utlysningar

Vetenskapsrådet flyttar fram deadline för tio utlysningar som skulle ha stängt den 31 mars. Ny deadline är 7 april 2020.
Detta innebär att signeringstiden för medelsförvaltaren förlängs till 16 april.
Information om utlysningar som förlängs

Ny deadline för ekonomisk återrapportering

Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu även deadline för ekonomisk återrapportering av bidrag. De som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till Vetenskapsrådet senast den 31 mars har nu en månad till på sig. Senast den 30 april ska återrapporteringen vara inlämnad. 

När det gäller de bidrag som rapporteras via Prisma har datumen för de aktuella rapporteringsuppgifterna uppdaterats i systemet.

Om du har du frågor kring den ekonomiska återrapportering, vänligen skicka e-post till: ekonomiskaterrapportering@vr.se

HORISONT 2020/EU-Kommissionen

Ansökningstiden kommer att förlängas även för vissa utlysningar inom Horisont 2020.
Mer information om vad som gäller för respektive utlysning hittar du på EU-kommissionens Funding and Tender opportunities.

Se även EU-kommissionens FAQ för utlysningar:

Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?

Will the deadlines for Horizon 2020 calls be extended related to the COVID-19 outbreak?