ERC Starting Grant - Beslut för 2020 och utlysningar 2021

Det europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskardriven forskning inom alla vetenskapliga områden och stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden. Forskningen ska bedrivas i en av EU:s 28 medlemsstater eller associerade länder.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

ERC Starting Grant

En av ERC:s bidragsformer är ERC Starting Grant. Denna bidragsform riktar sig till forskare som är i början av sin karriär och som har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Ansökningar inom ramen för programmet bedöms utifrån ett kriterium - vetenskaplig excellens. Bidragsstorleken brukar uppgå till ca 1,5-2 miljoner EUR för en period av max fem år. Ingen medfinansiering krävs.

Beslut 2020

Rekordmånga forskare i Sverige får ERC Starting Grant i årets ansökningsomgång. Totalt får 436 forskare från 25 länder dela på 677 miljoner EUR för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 23 av dessa har en svensk värdinstitution.

Total beviljandegrad för ERC Starting Grant: 13%
Sveriges beviljandegrad: 15 %
Källa: Lena Renner, nationell kontaktperson för ERC.

Mer information om de beviljade forskningsprojekten mm:

Kommande ERC-utlysningar 2021

EU:s budgetförhandlingar pågår och datum för nästa års ERC-utlysningar kommer när förhandlingarna är klara. Lena Renner, nationell kontaktperson (NCP) för ERC, hör av sig till stödfunktionerna på högskolor/universitet så snart det finns mer information.

För mer information, kontakta:

  • Lena Renner, nationell kontaktperson för ERC, Vetenskapsrådet, Tel 08-546 440 40, lena.renner@vr.se  
  • Erik Litborn, biträdande kontaktperson, Vinnova, Tel 08-473 31 98, erik.litborn@vinnova.se