Datum klara för ERC:s utlysningar 2021

Som forskare kan du nu söka medel från European Research Council (ERC), en del av EU:s nya ramprogram.

ERC:s arbetsprogram publicerat av EU-kommisionen

Arbetsprogrammet inom ERC är det första som har antagits av EU-kommissionen inom ramen för Horisont Europa! Samtliga ERC-utlysningar är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden. Den första utlysningen öppnar den 25 februari.

Starting grant (25 februari–8 april)

Starting grant riktar sig till dig som är i början av din karriär och har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Du kan söka bidrag på upp till 1,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

Consolidator grant (11 mars–20 april)

Consolidator grant riktar sig till dig som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka din roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Du kan söka bidrag på upp till 2 miljoner euro för en period på max 5 år.

Advanced grant (20 maj– 31 augusti)

Advanced grant riktar sig till dig som är etablerad forskare. Du kan söka bidrag på upp till 2,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

Mer information och instruktionsfilmer

Läs mer om utlysningarna och ansök på ERC:s webbplats

ERC har tagit fram instruktionsfilmer för dig som planerar att ansöka om bidrag.
Du hittar dem på ERC:s Youtube-kanal.