Datum för VR-beslut

Nu är datumen klara för Vetenskapsrådets kommande bidragsbeslut.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Datum för bidragsbeslut

Idag har Vetenskapsrådet publicerat datumen för de flesta av höstens bidragsbeslut: 

• Konstnärlig forskning, 29 september
• Nätverksbidrag Swedish Research Links, 28 oktober
• Utbildningsvetenskap, 29 oktober
• Kerstin Hesselgrens gästprofessur, 29 oktober
• Olof Palmes gästprofessur, 29 oktober
• Naturvetenskap och teknikvetenskap, 29 oktober
• Gästforskarprogram inom klimat och miljö, 2 november
• Medicin och hälsa, 2 november
• Projektbidrag för internationella samarbeten inom hjärnavbildning och djup hjärnstimulering (JPND), 2 november
• Humaniora och samhällsvetenskap, 4 november
• Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur, 9 november
• Klinisk behandlingsforskning, 27 november
• Konsolideringsbidrag, 30 november
• Utvecklingsforskning, 2 december
• Karriärstöd forskning kring virus eller virusorsakade sjukdomstillstånd, 4 december
• Internationell postdok, 7 december
• Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap, 7 december

Mer information