Datum för Vetenskapsrådets utlysningar 2020 klara

Vetenskapsrådet publicerar varje år utlysningar inom olika vetenskapsområden och ämnesområden. Nu är datumen för 2020 års utlysningar beslutade!
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådets utlysningar 2020

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer man svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Idag publicerar Vetenskapsrådet alla datum  för nästa års utlysningar på sin webbplats. Detta gäller projektbidrag, bidrag till forskningsmiljöer, etableringsbidrag, nätverksbidrag, internationell postdok, gästforskarprogram mm.

Se alla datum på finansiärens webbplats