AI-utlysning från Vinnova

Vinnova utlyser nu medel för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom aktuella organisationer.

Individrörlighet för tillämpad AI-forskning 2.0

Utlysningen

I Vinnovas nya AI-utlysning kan medel sökas för individrörlighet mellan svenska aktörer och aktörer i Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien. Syftet med utlysningen är att öka organisationens AI-kompetens och inleda ett långvarigt samarbete.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, offentliga organisationer och företag kan söka denna finansiering.


Hur stort bidrag kan sökas?

Maximalt bidrag som kan sökas är 500 000 kronor.


Flera ansökningsperioder

I denna utlysning bedöms ansökningar vid flera tillfällen. Därför har ansökningstiden delats in i flera ansökningsperioder.  

Första ansökningsperioden öppnar den 19 november.

Mer information om utlysningen, ansökningsperioder, bedömningskriterier, formella krav, kontaktinformation mm på Vinnovas webbplats