Forskningsnyheter i vår omvärld

RSS
Visa som:
Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning? Karriärutveckling? Hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer? Detta är några av de frågor som behandlas i en ny rapport från Vetenskapsrådet och vars resultat presenteras den 16 september.
Nyhet
Psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer (fysisk, social och attitydmässig omgivning mm). Vilka komponenter är då nödvändiga för att få önskade effekter? Vilka kan modifieras utan att äventyra utfallen? Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett seminarium på temat.
Nyhet
Nytt inom etikområdet!
Nyhet
Save the date - Informationsmöte om COST Review Panels, 14 september
Nyhet
Nu har datum för KK-stiftelsens höstlansering av utlysningar kommit!
Nyhet
Science|Business sammanför aktörer från tre världar - forskning, industri och politiken - genom nätverksaktiviteter, publicering av rapporter, seminarier om EU:s ramprogram, rådgivning till EU:s regeringar och institutioner mm. I juni anordnas en webbsänd konferens om klimat och energi.
Nyhet
Vetenskapsrådet förbereder fyra, nya, nationella forskningsprogram, enligt uppdrag från regeringen. Forskningsprogrammen är 10-åriga och ska behandla fyra områden; digitaliseringens konsekvenser, brottslighet, segregation samt virus och pandemier. De första utlysningarna förväntas öppna våren 2022.
Nyhet
Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Vid detta seminarium presenteras tre olika perspektiv - från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten.
Nyhet
Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några av de frågor som kommer att tas upp på ett webbinarium som Delmi och Vetenskapsrådet anordnar den 9 juni.
Nyhet
Är du nyfiken på möjligheterna att samarbeta på europeisk nivå inom Horisont Europa och arbetar med hållbara samhällen, städer och bebyggelse? Anmäl dig då till detta digitala informationsmöte, onsdagen den 12 maj.
Nyhet
Publicerad
Kategorier