Forskningsnyheter i vår omvärld

Visa som:
Hur ser forskare på utvecklingen mot öppen vetenskap? När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilka hinder dyker upp och vilket stöd finns att få?
Nyhet
Forskarfredag 2019
ForskarFredag är en vetenskapsfestival och en mötesplats för forskare och allmänhet, Evenemanget anordnas över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september varje år.
Nyhet
Vetenskapsrådet utlyser nu resebidrag för konferensen EuroScience Open Forum2020, Trieste, Italien, 5-9 juli 2020. Utlysningen riktar sig till unga forskare (doktorander eller postdoks) verksamma i Sverige och svenska forskare som studerar eller jobbar i ett Europeiskt land.
Nyhet
Etikprövningsmyndigheten lägger ner ansökningsförfarandet för etikprövning via Prisma-systemet
Nyhet
Nu har KK-stiftelsens program för höstlanseringen av utlysningar 2019 kommit!
Nyhet
Riksdagen har beslutat om en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Vad kommer den innebära för forskare och svenska lärosäten och hur definierar den "oredlighet i forskning"?
Nyhet
Om Open Access - från LIBER 2019-konferensen i Dublin: Lyssna på keynote speaker Astrid Söderbergh Widdings tal.
Nyhet
Vetenskapsrådet publicerar Forskningsbarometern vartannat år. Detta är den tredje publikationen.
Nyhet
Lärosäten och forskningsfinansiärer bör dela på kostnaden för vetenskaplig publicering. Det är en av Kungliga bibliotekets (KB) rekommendationer för arbetet mot ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. I ett nytt pilotavtal blir detta verklighet.
Nyhet
Vilka utmaningar finns i det svenska forskningssystemet idag? Vilka vägval behöver göras för att stärka den svenska forskningens kvalitet i framtiden?
Nyhet
Publicerad
Kategorier