Forskningsnyheter i vår omvärld

Visa som:
AFA Försäkring utlyser ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för att öka möjligheten till forskarkarriär inom arbetsmiljöområdet.
Nyhet
Regeringens rekommendationer om distansundervisning och distansarbete gör att väldigt många fler än vanligt kommer att behöva använda Sunets nät och it-tjänster. Sunet tar därför höjd för den ökade belastningen.
Nyhet
På grund av rådande pandemisituation med Covid-19 har flera forskningsfinansiärer beslutat förlänga ansökningsperioden för vissa utlysningar.
Nyhet
Är du intresserad av forsknings- och innovationssamarbete med Indien inom området hälsa och Artificiell Intelligens? Vinnova berättar om kommande finansieringsmöjligheter, vid ett informationsmöte den 4 mars.
Nyhet
Riksbankens Jubileumsfond utlyser nu ett nytt stipendium i samarbete med Humboldt-stiftelsen
Nyhet
Energimyndigheten utlyser 125 miljoner kronor för att stödja projekt inom humaniora och samhällsvetenskap, respektive naturvetenskap och teknikvetenskap. Även tvärvetenskapliga projektansökningar välkomnas.
Nyhet
Vetenskapsrådet presenterar 30 olika utlysningar av forskningsmedel under 2020. De flesta utlysningar återkommer varje år, men det finns även sådana som inte utlyses varje år eller sådana som utlyses för första gången. Några utlysningar flyttas fram av budgetskäl och på grund av minskade anslag.
Nyhet
Det finns en större teknikvetenskaplig prägel idag på flera traditionellt naturvetenskapliga och medicinska områden. Detta menar Vetenskapsrådet i en debattreplik idag i Ny teknik. Det behöver också satsas mer på teknikvetenskaplig forskning.
Nyhet
EU-kommissionens initiativ om Next Generation Internet (NGI) kommer att lanseras 2021, inom ramen för nästa ramprogram, Horisont Europa. Inför lanseringen bjuder Vinnova in svenska intressenter till informations- och diskussionsmöten om initiativet.
Nyhet
Vetenskapsrådet publicerar varje år utlysningar inom olika vetenskapsområden och ämnesområden. Nu är datumen för 2020 års utlysningar beslutade!
Nyhet
Publicerad
Kategorier