Forskningsnyheter i vår omvärld

RSS
Visa som:
Från och med den 4 januari 2021 finns det en ny version av CODEX på webben.
Nyhet
I januari 2021 startar Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Ramprogrammet sträcker sig mellan åren 2021 och 2027. EU arbetar vidare för att stärka effekten av forskning och innovation - med medborgaren i centrum.
Nyhet
Vinnova utlyser nu medel för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom aktuella organisationer.
Nyhet
Vetenskapsrådet planerar just nu 35 utlysningar under 2021. Några av dem är nya, medan många är återkommande. Vissa förändringar har även gjorts i några av de återkommande utlysningarna.
Nyhet
Hur kan forskningsresultat och annan kunskap vid svenska lärosäten komma samhället till nytta? Denna fråga ställs i en nyligen publicerad regeringsutredning.
Nyhet
Planerar du att delta i Forskar Grand Prix - eller vill du bara bli bättre på att förklara din forskning på ett enkelt och engagerande sätt? Nu bjuds du som forskar in till ett webbinarium där du får information och konkreta tips och verktyg!
Nyhet
Sedan pandemin tog fart i våras har 260 kliniska studier som rör Covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. Resultat från merparten av studierna kommer att dröja och för flera studier kan det bli utmanande att hitta forskningspersoner i den takt som planerats.
Nyhet
Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier bjuder in till seminarieserien Offentliga samtal där forskare presenterar forskningsresultat inom ett aktuellt ämne och möter praktiker i samtal inför publik. Detta seminarium handlar om nätkriget på webben och olika berättelser om verkligheten.
Nyhet
EU-Kommissionen publicerar nu löpande de sista utlysningarna inom ramprogrammet Horisont 2020. Möjlighet ges bl a till finansiering inom initiativet Den europeiska gröna given. Interdisciplinaritet är en viktig del av insatserna som kommer att finansieras.
Nyhet
EU-kommissionen har tidigare meddelat att EU vill bli världsledande inom ”Trustworthy AI” (pålitlig AI). Två rapporter har nu publicerats inom området.
Nyhet
Publicerad
Kategorier