Forskningsprojekt: Energiledningssystem för anläggningar (ELSA):Greppet om utsläppen

Projektledare
Deltagare
Johan Håkansson
Mia Xiaoyun Zhao
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet Greppet om utsläppen skall ta fram en modell för rapportering, analys och anpassning av verksamhetens energi- och materialomsättning. Modellens arbetsnamn är Energiledningssystem för anläggningar (ELSA). Arbetssätt, datafångst och datainnehåll tas fram i samverkan med branschens aktörer för att i framtiden också kunna användas på fler produktområden. I första omgången skall ELSA användas för att följa upp och därefter styra ned klimatpåverkande utsläpp från entreprenader till hållbara nivåer. Modellen bygger på normering och skall spridas inom branschen och till andra länder, till att börja med inom EU. Modellen tas fram i samarbete med forskare som undersöker datas användbarhet för analyser och optimeringar i ett mångdatasammanhang.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Mikrodataanalys
Finansiärer
Trafikverket