Forskningsprojekt: Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes (QuInnE)

Projektledare
Deltagare
Roland Ahlstrand
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Quality of jobs and Innovation generated Employment outcome (QuInnE) är ett EU-finansierat forskningsprojekt som undersöker hur innovationer och arbetskvalitet (löner, arbetsmiljö, inflytande etc) samspelar på organisatorisk nivå och vilken betydelse detta har för sysselsättningen. Länge har vi varit medvetna om sambandet mellan arbetskvalitet och innovation, men QuInnE är det första projekt som systematiskt undersöker sambandets specifika mekanismer och dess betydelse för frågor om sysselsättning.

Forskningsprojektet finansieras av den Europeiska kommissionen genom Horisont 2020 med en budget på ca 25 miljoner kronor och bedrivs i sju europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Ungern och Spanien). I dessa länder undersöks sammanlagt åtta branscher. I Sverige studeras dataspelsindustrin, flyg- och rymdindustrin samt sjukvården. Inom dessa branscher ska fallstudier genomföras inom särskilt valda partnerorganisationer.
Nyckelord
DESCRIPTION OF QUINNE QuInnE investigates how job quality and innovation mutually impact each other at the organization level, and what employment outcomes result from this interaction. The interactio, DESCRIPTION OF QUINNE QuInnE investigates how job quality and innovation mutually impact each other at the organization level, and what employment outcomes result from this interaction. The interactio
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
EU Horizon 2020