Forskningsprojekt: Kan ett engagemang i civilsamhället motverka intolerans mot invandrare?

Projektledare
Erik Lundberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka i vilken utsträckning ett engagemang i civilsamhället kan motverka intolerans mot invandrare bland ungdomar. Projektet besvarar följande frågor där forskningen ännu inte erbjudit tydliga svar: 1) Är ungdomar som är engagerade i civilsamhället mindre intoleranta mot invandrare än de som inte är engagerade? 2) Blir ungdomar mindre intoleranta av att engagera sig i civilsamhället? 3) Vilka typer av organisationer har i sådana fall störst potential att minska intolerans mot invandare?

Med utgångspunkt från en befintlig longitudinell databas som tagits fram vid Örebro universitet kan det här projektet erbjuda empiriskt baserad kunskap om i vilken mån ett engagemang i civilsamhället kan motverka intolerans, främlingsfientlighet och fördomar mot invandrare. Det erbjuder också en ledtråd till vilka typer av organisationer som i sådana fall har störts potential att motverka sådan intolerans.

Kunskapen är direkt användbar för beslutsfattare i offentlig förvaltning och för företrädare för civilsamhället som utformar och beslutar om åtgärder. Omfattande offentliga satsningar görs på civilsamhället, inte minst ekonomiska, med syftet att främja demokratiska värden och värderingar i samhället. Detta projekt kan bland annat bidra till att göra dessa insatser mer träffsäkra.
Nyckelord
Civilsamhälle, tolerans, invandrare, ungdomar
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällefrågor (MUCF)
Publikationer