Forskningsprojekt: Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism

Projektledare
Torsten Hylén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den nutida extrema islamismen har starka apokalyptiska förhoppningar knutna till föreställningen om kalifatet. Dessa är delvis undersökta, men mycket återstår att göra. Syftet med projektet är att undersöka hur historiska apokalyptiska föreställningar inom islam har tagits upp och delvis omformats i dagens extrema rörelser.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Publikationer