Forskningsprojekt: INGO Skog (Innovation för grön omställning i skogen)

Projektledare
Susanna Heldt Cassel
Deltagare
Ioanna Farsari
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet INGO Skogs huvudsakliga mål är att öka Forskning, Utveckling och Innovationsförmåga hos högskolor, företag, klusterorganisationer, organisationer och civilsamhälle i Inre Skandinavien. är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Högskolan i Innlandet (NO). Projektet Fokus för projektet är grön omställning med skogen som gemensam resurs för att stärka attraktions- och konkurrenskraften med hjälp av nya innovationer inom naturförvaltning, hållbart skogsbruk samt turism och upplevelser. Det delprojekt som Cetler till störst del är involverad i (delprojekt 3) handlar om forskning och skapande av modeller för analys av upplevelser, innovationer och värden i relation till skogen. Genom projektet ska skogens värden i upplevelsesammanhang kartläggas, analyseras och tillgängliggöras med och utan digital teknik, samt utveckling av affärsmodeller för kommersiell användning av skogen som resurs för upplevelser.
Nyckelord
innovation, skog, upplevelser, grön omställning, innovation, forest, experiences
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Kulturgeografi
Finansiärer
EU - Interreg Inre Skandinavien
Publikationer