Forskningsprojekt: The Value of Studying English Literature in Sweden

Projektledare
Deltagare
Katherina Dodou
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Varför studerar man litteratur som en del av sin akademiska utbildning i engelska? I en tid då marknadsdrivna ideal om den högre utbildningens samhällsrelevans förhärskar aktualiseras frågan om "varför studera litteratur" och därtill i ett språkämne. Projektet undersöker värdet som tillskrivs litteraturstudierna i engelska utifrån en kartläggning av litteraturstudiers organisation, innehåll och legitimering såsom de framträder i det nationella utbildningsutbudet för år 2016 på grund- och avancerad nivå. Frågan är både intellektuell och pedagogisk. Dels är litteraturstudiers legitimering kopplad till den större frågan om hur humaniora betraktar och formulerar sitt värde. Dels är den kopplad till engelskämnets självbild och till ämnets syn på den kunskap och de färdigheter som är meningsfulla och nödvändiga för studenter i engelska att få med sig genom sin utbildning. Projektet belyser aktuella litteraturdidaktiska praktiker och antaganden och utgör därmed en grund för vidare diskussioner om ämnets praktiker och framtid.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Engelska
Finansiärer