Forskningsprojekt: ”Konfessionell” och ”icke-konfessionell” undervisning i skolan

Projektledare
David Lifmark
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
En grundläggande del av utbildningsuppdraget i svensk skola - att all undervisning ska vara ickekonfessionell - undersöks, samt två aspekter av hur detta uppdrag kan gestaltas i undervisningspraktiken. Projektet har även relevans för ledarskapet i den pedagogiska praktiken, då en specifik utmaning för detta ledarskap undersöks, det vill säga tillfällen då det konkreta ledarskapet tillfälligt överlåts av lärare till konfessionella företrädare. Medier i undervisningen undersöks ur två aspekter. Dels analyseras läromedel (bilder, texter, filmer, musik, hemsidor) som konfessionella företrädare använder i möten med elever, dels analyseras av lärare valda läromedel, som gör anspråk på att vara icke-konfessionella.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer