Forskningsprojekt: Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer

Projektledare
Thomas Sedelius
Deltagare
Kjetil Duvold
Tapio Raunio
Jenny Åberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det här projektet fokuserar effekter av semipresidentialism i länder som genomgått en regimförändring (transitionsländer). Semipresidentialism - kanske mest känt från Finland och Frankrike - innebär att en folkvald president delar verkställande makt med
en premiärminister som måste ha stöd i parlamentet.

Det övergripande målet med detta länderkomparativa projekt är att bidra med teoretiska och empiriska kunskaper om effekter av semipresidentialism i transitionsländer. Mer precist ger sig forskarna här i kast med att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt den institutionella interaktionen mellan president, premiärminister och parlament spelar roll för regeringsförmågan i termer av policyeffektivitet och regeringsstabilitet. I projektet kombineras å ena sidan kvantitativa analyser utifrån ett omfattande dataset som inkluderar alla (ca 50) semipresidentiella länder med å andra sidan mest-lika och parvisa jämförelser av fyra postkommunistiska länder. Den parvisa jämförelsen - som i sig möjliggör jämförelser inom respektive par och mellan paren - inkluderar de två EU-medlemmarna med premiärministerbetonad (premier-presidential) semipresidentialism, Polen och Rumänien, och de två ickedemokratierna, Ryssland och Ukraina, med den presidentbetonade (president-parliamentary) formen av semipresidentialism. Ytterst sett bidrar projektet till vår förståelse av vilka effekter olika konstitutionella modeller har i länder som genomgår en demokratiseringsprocess.
Nyckelord
semipresidentialism, president, premiärminister, policy, transition, Central- och Östeuropa, semi-presidentialism, president, prime-minister, policy, transition, Central and Eastern Europe
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer