Forskningsprojekt: Att skriva sig till svenskhet – om skrivande och identitetsförhandlande bland unga vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn

Projektledare
Deltagare
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I detta projekt kommer frågan om identitetskonstruktion bland ensamkommande asylsökande barn i samband med presentation och positionering av self i relation till skrivande att vara i fokus. Med utgångspunkt i narrativer och begrepp som agens, literacy events och literacy sponsors kommer frågor om identitetsförhandlande i samband med olika processer barnen varit inblandade i under sina första år i Sverige att behandlas. Detta innebär att projektets fokus inte riktas så mycket mot skrivfärdighet utan mot hur denna används, vad man gör med det man kan.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Publikationer