Forskningsprojekt: Tyst Kommunikation: Interaktion genom Ellipsis med Infödd resp. Icke-infödd Engelsktalare

Projektledare
Jonathan White
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Mycket kommuniceras men inte sas explicit i språk. Ellipsis är en fenomen där man inte behöver uttrycka sig i hela meningar på grund av kontexten. Till exempel, om vi ställa en fråga såsom "var sår du honom?", går det att svara "därborta" när man vill kommunicera "jag såg honom därborta". Kontexten som skapas av frågan gör så att man inte behöver svara i hela meningar - det elliptiska svaret kan tolkas på grund av frågan.

Det har forskats mycket kring hur språkanvändare interregerar med varandra och hur lite man kommunicerar explicit i forskningsfält såsom pragmatik samt diskursanalys. Men strategier såsåm ellipsis har inte diskuterats mycket i sammanhanget (men se Oh, 2005, 2006 och Scott, 2013). Det har också forskats kring de interaktiva egenskaper av olika slags språkbruk såsom datormedierad kommunikation, men inte genom ellipsis. Projektet kopplar dessa områden genom att utforska ellipsis som interaktiv strategi i talspråk med infödd resp. icke-infödd engelsktalare.
Nyckelord
interaktion, talspråk, korpus, ellipsis, interaction, spoken language, corpus, ellipsis
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer