Forskningsprojekt: Att bli en global medborgare: En studie av australienska och svenska barns kunskaper och attityder till omvärlden

Projektledare
Monika Vinterek
Deltagare
Ruth Reynolds, University of Newcastle
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Learning to be global citizens: A comparative study of Australian and Swedish children's knowledge and attitudes to the world
Monika Vinterek och Ruth Reynolds, University of Newcastle Australien
I projektet "Learning to be global citizens" undersöks kunskaper och attityder till omvärlden bland elever i Australien och Sverige. Elever med tre, fyra och fem års undervisning i respektive land deltar i studien. Data har samlats in via enkäter där eleverna utfört olika uppgifter rörande geografiska kartkunskaper och fått argumentera för sin syn på olika länder. I analysen av insamlad data görs jämförelser mellan eleverna från Australien och Sverige. Projektet är ett samarbete med Dr Ruth Reynolds, University of Newcastle, Australien.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer