Forskningsprojekt: Populärhistoriska tidskrifter

Projektledare
Deltagare
Monika Vinterek
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
"Popular History Magazines" är ett internationellt historiedidaktiskt projekt som leds av Professor Susanne Popp, University of Augsburg. Projektet behandlar olika aspekter av populärhistoriska tidskrifter. Forskare från ett flertal länder, Norbert Parschalk från Italien, George Wrangham från USA, Terry Haydn från England, Jutta Schumann från Tyskland, Oldimar Cardoso från Braslien, Alexander Khodnev från Ryssland, Ismail Demircioglu från Turkiet och Monika Vinterek från Sverige ansvarar för delundersökningar i det egna landet. Syftet är att göra övergripande analyser utifrån frågor om varje tidskrifts uppkomst, innehåll, layout, målgrupp mm och att kunna göra internationella jämförelser. Didaktiska aspekter utgör ett centralt undersökningsområde. Frågor om exempelvis vilken slags historia som förmedlas via dessa tidskrifter (perspektiv, begrepp mm) och hur tidskrifternas innehåll och utformning svarar mot nutida vetenskapliga och demokratiska ansatser behandlas.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Övriga ämnen
Finansiärer
Publikationer