Forskningsprojekt: Nutida shiitiska auktoritetsförhandlingar

Projektledare
David Thurfjell, Södertörns högskola
Deltagare
Torsten Hylén
Thomas Brandt Fibiger, Aarhus universitet
Mohammad Fazlhashemi, Teologiska institutionen Uppsala universitet
Ingvild Flaskerud, Oslo universitet
Johan Gärde, Ersta Sköndal högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Under det senaste decenniet har vi sett stora förändringar inom shiitisk islam. Den amerikanska invasionen av Irak 2003, Ceder-revolutionen i Libanon 2005, den inhemska oron i Iran sedan 2009 och den så kallade arabiska våren, är delar av en händelseutveckling som har gett shiitiska muslimer ökat inflytande och en plats på den politiska arenan. I centrum för denna process ligger frågan om auktoritet. Efter den islamiska revolutionen 1979, har shiitisk islam dominerats av Ayatolla Khomeinis idé om att muslimska jurister bör utöva direkt politisk makt. Denna idé, som är den grundläggande konstitutionella principen i den islamiska republiken Iran, ifrågasätts nu när shiitiska muslimer – bland eliten såväl som på gräsrotsnivå – börjar formulera och praktisera alternativ till khomeinistisk teokrati.
Projektet syftar till att studera de skilda och förändrade attityder till religiös auktoritet som praktiseras och artikuleras bland shiiter i Iran, arabvärlden och Europa i dag. För att få en övergripande förståelse av denna komplexa process kommer vi att använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Projektet kommer därför att undersöka (1) den teologiska elitens diskurs, genom text-och diskursanalyser, (2) allmänna uppfattningar bland shiiter på gräsrotsnivå, genom kvantitativ sociologisk analys av tillgängliga datamängder, och (3) enskilda shiiters levda religion, genom etnografiska studier och djupintervjuer i shiitiska miljöer i Iran, arabvärlden och Europa.
Nyckelord
Islam, Shia, auktoritet, Khomeini, Islam, Shiism, authority, Khomayni
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer