Forskningsprojekt: Arbetsmiljö vid skogsbränslehantering – damm, buller och underhållsarbete

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att förbättra arbetsmiljön för arbeten inom skogsenergibranschen, vilket i sig förväntas leda till minskat antal olyckor och arbetssjukdomar, samt ökade möjligheter till att behålla och rekrytera personal. Inom detta projekt genomförs djupare studier av damm, buller och underhållsarbete. De tre delar som ingår är att:
* Studera damm och mögelhalters variationer i samband med hantering av GROT med avseende på lagring.
* Ta fram underlag till en arbetsmiljöchecklista för service och underhållsarbete av skogsbränslemaskiner.
* Mäta bullernivåer för omgivning och förare i samband med sönderdelning till flis.
Nyckelord
skogsenergi, arbetstmiljö, damm, buller, mögel, service
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
ESS (Effektivare Skogsbränslesystem)
Publikationer