Forskningsprojekt: Nya designprocesser inom den audiovisuella industrin

Projektledare
Deltagare
Per-Erik Ekwall
Thorbjörn Swenberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt undersöker hur konsekvenserna av det pågående teknikskiftet inom filmproduktion påverkar produktionsprocesserna. Det finns en myt som säger att allt blir bättre när man digitaliserar, men övergången från att spela in på celluloidfilm till att spela in högupplösta digitala filer har också inneburit en hel del trassel, som man ännu inte hunnit göra sig fri ifrån. En hel del tid läggs idag på teknisk problemlösning, tid som skulle ha lagts på kreativt designarbete. Vi har tagit fram ett förslag till hur man ska återta kontrollen över alla nya filmfilformat: webbverktyget MI-Flow (www.mi-flow.se) som är en prototyp för hur man stämmer av ett arbetsflödes olika digitala filmfilformat.
Nyckelord
arbetsflöde, filformat, rörligbildproduktion, design, kreativitet, file formats, workflow, moving image production, design creativity
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Falu Kommun
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Mälardalens högskola
Tillväxtverket
Publikationer