Forskningsprojekt: Journalister som egenföretagare: En fallstudie i flexibelt portfolioarbete

Projektledare
Deltagare
Martina Ladendorf
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Arbete i andra former än tillsvidareanställningar ökar inom medie- och journalistikområdet över hela världen, något som hänger samman med övergripande strukturella förändringar inom branschen, som också präglas av snabb teknisk utveckling och förändrade medievanor. I gruppen av otypiska arbeten återfinns projektanställningar, längre frilanskontrakt mellan arbetstagare och uppdragsgivare (något som blivit allt vanligare med förändrade spelregler för bland annat marksänd tv), arbete via bemanningsföretag, men också det vi kallar för ”riktiga frilansar”; personer som har eget företag och arbetar åt flera uppdragsgivare, något som har en lång historia inom journalistiken. Det är de senare vi intresserar oss för i föreliggande forskningsprojekt. Att använda frilansjournalister för en fallstudie om flexibelt portfolioarbete är ett bra val eftersom arbetsformen funnits länge, samtidigt som branschen är under ett starkt förändringstryck. Man kan anta att detta får konsekvenser för porfolioarbete samt för hur frilansjournalister hanterar sin arbetssituation i det förändrade medielandskapet.

Övergripande syfte och specifika frågeställningar
Den övergripande frågan är om den fristående journalistiskens villkor i grunden förändrats: Vad finns det för likheter och skillnader mellan då och nu? Syfte är att genom intervjuer med frilansjournalister få en fördjupad bild av deras situation, en beskrivning som blir relevant i relation till diskussionen om det flexibla arbetet i allmänhet och arbete av portfoliotyp i synnerhet.
Nyckelord
journalistik; frilansjournalister; biografiska intervjuer; portfolio arbete, Journalism; Freelancers; biographical interviews; portfolio work
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna