Forskningsprojekt: Japansk haikai-teori under 1700-talet och dess betydelse i ett tolkningssammanhang

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Japansk haikai-poesi, vilken i första hand är känd genom de korta haiku-dikterna, består av ett flertal andra genrer, varav renku ("länkade verser") utgör den äldsta och historiskt sett viktigaste. Renku anses ofta vara svårgripbar då den består av långa kedjor av korta dikter vilka länkas samman genom subtila associationer som ofta kan verka osammanhängande. Syftet med detta projekt är att göra denna poesi tillgänglig och visa på den rika potential av uttryck och betydelser den bär på.

I min tidigare forskning har jag i första hand studerat haikai-poesins teori och analyserat hur denna diskuterats under 16- och 1700-talen i Japan. Inom detta projekt avser jag att inleda en studie där jag applicerar de slutsatser jag kommit fram till i analys och tolkning av konkreta dikter. I första hand kommer jag att att arbeta med poesi från det sena 1700-talet, men också med kombinationen av text och bild som förekommer inom haiga, en genre inom måleriet som ingår i begreppet haikai.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Japanska
Finansiärer
Publikationer