Forskningsprojekt: Från ekonomisk bakland till global nöjesperiferi? Bedömning av turismens roll för hållbar utveckling av Arktiska områden

Projektledare
Susanna Heldt Cassel
Albina Pashkevich
Deltagare
Christina Engström
Maria Thulemark
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Turism är idag en viktig men omdebatterad näring i de nordliga områdena. Projektet Från ekonomiskt bakland till global nöjesperiferi? syftar till att analysera turismens roll för en hållbar utveckling av arktiska och subarktiska samhällen. Turism betraktas i detta sammanhang som ett innovationssystem som kan bidra till sysselsättning men också till en värdesättning av skyddade områden.
En viktig uppgift för projektet är därför att identifiera problem som förhindrar en positiv utveckling. För att åstadkomma detta jämförs det Arktiska Sverige med Yukon, Kanada och Nenetsregionen i Ryssland.
Projektet genomförs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna
Nyckelord
tourism, Arctic Sweden, Yukon, Nenets Autonomous Okrug
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Turismvetenskap
Finansiärer
Mistra
Publikationer