Forskningsprojekt: Genus och motiverande samtal

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Marcus Herz, BSR Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Projektet syftar till att studera genus- och jämställdhetsaspekter i socialarbetares genomförande av motiverande samtal inom den kommunala individ- och familjeomsorgen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
KNUT 3