Forskningsprojekt: Essentialism i religionsundervisningen

Projektledare
Torsten Hylén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I den svenska samhällsdebatten används begreppet "religion" ofta ogenomtänkt. Religionsundervisningen i skola och den högre utbildningen påverkas av det sätt på vilket religionsbegreppet används i samhället i övrigt. Mycket vanligt är att man använder ett essentialistiskt religionsbegrepp, d.v.s. man förutsätter att religionen - eller enskilda religioner - har essenser, egenskaper som är helt nödvändiga för att religion ska vara religion. Det kan handla om att religion måste bygga på föreställningar om gud eller transcendenta vareler, att religionens känra utgörs av att "det heliga" faktiskt existerar och manifesterar sig, att all religion är god, eller ond, o.s.v. I den artikel som jag skriver i projektet försöker jag problematisera dessa essentialistiska hållningar, och istället presentera ett sätt att se på religion som bygger på kognitivistiska och konstruktivistiska teoribildningar.
Nyckelord
Religion, religionsbegreppet, essentialism
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer